Quận Kiến An

Tên NT /ĐL SDT Tỉnh Quận/huyện Địa chỉ
Nhà Thuốc Hà Linh HP 0902004796 Hải Phòng Kiến An SN 156 Trường Chinh, Phường Lãm Hà, Quận Kiến An, TP Hải Phòng
Nhà Thuốc Hoàn Hảo HP 0912063486/ 0368951678 Hải Phòng Kiến An 194 trần thành ngọ, Phường Trần Thành Ngọ, Quận Kiến An, TP Hải Phòng
NT Vũ Tôn 2 0385681889 Hải Phòng Kiến An 746 Trường Chinh, Quận Kiến An/HẢI PHÒNG
NT Vũ Tôn 0912913255/0385681889 Hải Phòng Kiến An 846 Trường Chinh, Quận Kiến An/HẢI PHÒNG
Nhà thuốc 258 Trần Thành Ngọ – Dược sĩ Nguyễn Thị Huỳnh 0912969879 Hải Phòng Kiến An 258 Đường Trần Thành Ngọ, Quận Kiến An, Thành phố Hải Phòng
Nhà thuốc Kiên An – Chị Nhung 0943080099 Hải Phòng Kiến An 110 Trần Tất Văn, Quận Kiến An, Thành phố Hải Phòng