Huyện Tiên Lãng

Tên NT SĐT Tỉnh Huyện Địa chỉ
Quầy thuốc Thanh Bình HP 0977972909/0972544486 Hải Phòng Tiên Lãng thôn 7, Hùng Thắng, Tiên Lãng, Hải Phòng
Quầy thuốc Hằng Hoa 0385709262 Hải Phòng Tiên Lãng Chợ Hòa Bình, Xã Tiên Cường, Huyện Tiên Lãng , Hải Phòng
NHÀ THUỐC – Bùi Thị Mỹ Hạnh 0984318193 Hải Phòng Tiên Lãng thôn Đông Xuyên Ngoại, xã Đoàn Lập, Huyện Tiên Lãng/HẢI PHÒNG